آرشیو روزهای قبل:

استاد خانم مهندس نادری:استاد خانم مهندس تبیانیان:
استاد علی حسینی:استاد غلامرضا شریعتی نژاد:
استاد خانم زماني:آموزش سخت افزار : منبع يوتيوبکلیپ سلامت:


قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم


موضوع:آموزش پروژه محور کورل دراو
مدرس:سرکار خانم مهندس نادری از اصفهان
جلسه اولروند دانلود فیلم ها:
انتخاب فیلم-تنظیمات-دانلود-کیفیت