کانال مهندس سیف الدین در مورد آموزشی ریاضی و برنامه نویسی

نمایه کاربر
modir
مدیر سایت
پست: 1424
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 6 فروردین 1392, 8:34 pm

پست

با سلام، لیست فیلمهای کانال آموزشی SeifodinOnline به همراه لینک آنها
زبان تخصصی سوم کامپیوتر فنی حرفه ای
https://telegram.me/SeifodinOnline/4
https://telegram.me/SeifodinOnline/5
https://telegram.me/SeifodinOnline/6
https://telegram.me/SeifodinOnline/7
https://telegram.me/SeifodinOnline/8
https://telegram.me/SeifodinOnline/9
https://telegram.me/SeifodinOnline/10
https://telegram.me/SeifodinOnline/11
https://telegram.me/SeifodinOnline/12
https://telegram.me/SeifodinOnline/13
https://telegram.me/SeifodinOnline/14
https://telegram.me/SeifodinOnline/15
https://telegram.me/SeifodinOnline/16
https://telegram.me/SeifodinOnline/17
https://telegram.me/SeifodinOnline/18
https://telegram.me/SeifodinOnline/19
https://telegram.me/SeifodinOnline/20
https://telegram.me/SeifodinOnline/21
https://telegram.me/SeifodinOnline/22
https://telegram.me/SeifodinOnline/23
https://telegram.me/SeifodinOnline/24
https://telegram.me/SeifodinOnline/25
https://telegram.me/SeifodinOnline/26
https://telegram.me/SeifodinOnline/27
https://telegram.me/SeifodinOnline/28
https://telegram.me/SeifodinOnline/35
https://telegram.me/SeifodinOnline/36
https://telegram.me/SeifodinOnline/77
https://telegram.me/SeifodinOnline/82
https://telegram.me/SeifodinOnline/87
https://telegram.me/SeifodinOnline/89
https://telegram.me/SeifodinOnline/90
https://telegram.me/SeifodinOnline/98
https://telegram.me/SeifodinOnline/101
https://telegram.me/SeifodinOnline/102
https://telegram.me/SeifodinOnline/114
ریاضی نهم (سیر تا پیاز گاج)
https://telegram.me/SeifodinOnline/29
https://telegram.me/SeifodinOnline/30
https://telegram.me/SeifodinOnline/31
https://telegram.me/SeifodinOnline/32
https://telegram.me/SeifodinOnline/33
https://telegram.me/SeifodinOnline/34
ریاضی 1 و 2 کنکور فنی حرفه ای
https://telegram.me/SeifodinOnline/39
https://telegram.me/SeifodinOnline/40
https://telegram.me/SeifodinOnline/41
https://telegram.me/SeifodinOnline/58
https://telegram.me/SeifodinOnline/59
https://telegram.me/SeifodinOnline/81
https://telegram.me/SeifodinOnline/104
https://telegram.me/SeifodinOnline/124
جادوی فوتوشاپ
https://telegram.me/SeifodinOnline/45
https://telegram.me/SeifodinOnline/47
https://telegram.me/SeifodinOnline/50
ریاضی 2 میکرو گاج
https://telegram.me/SeifodinOnline/55
https://telegram.me/SeifodinOnline/105
https://telegram.me/SeifodinOnline/113
حل آزمونهای نهایی ریاضی 3 فنی حرفه ای
https://telegram.me/SeifodinOnline/61
https://telegram.me/SeifodinOnline/115
برنامه نویسی سی (جعفر نژاد قمی)
https://telegram.me/SeifodinOnline/66
ریاضی 3 فنی حرفه ای (تست کنکور)
https://telegram.me/SeifodinOnline/127
https://telegram.me/SeifodinOnline/128
https://telegram.me/SeifodinOnline/129
https://telegram.me/SeifodinOnline/160
https://telegram.me/SeifodinOnline/171
https://telegram.me/SeifodinOnline/201
https://telegram.me/SeifodinOnline/204
مبناهای اعداد
https://telegram.me/SeifodinOnline/313
https://telegram.me/SeifodinOnline/314
تصویر

بازگشت به “معرفی کانال های آموزشی”