سایتهای مهم علمی آموزشی پژوهشی جهان

نمایه کاربر
modir
مدیر سایت
پست: 1422
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 6 فروردین 1392, 8:34 pm

پست

سایتهای مهم علمی آموزشی پژوهشی

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
بانکهای اطلاعاتی
www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net
www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
پایان نامه های داخلی و خارجی
www.irandoc.ac.ir
www.umi.com/pgdauto
www.mhrn.net
www.theses.org
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
مقالات فارسی
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس
www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش
http://eric.ed.gov
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
اطلاعات عمومی کشورها
www.worldatlas.com
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی
www.infolibrarian.com
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸
www.findarticles.com
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
کتابخانه الکترونیک
www.digital.library.upenn.edu/books
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس
www.srco.ir
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دانشنامه آزاد اینترنتی
www.wikipedia.org
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دایره المعارف بریتانیکا
www.britanica.com
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دانشگاه اهايو
https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
florida:
http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دسترسي به متن کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه از24 کشور اروپايي
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه کاليفرنيا
http://escholarship.org
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE
http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي
http://www.oalib.com
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دسترسي به پايان نامه هاي الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام
http://etheses.nottingham.ac.uk
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال هاي سايت In Tech
http://www.intechopen.com
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دسترسي رايگان به مقالات علمي دانشگاه McGill
http://digitool.library.mcgill.ca/R
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دسترسي رايگان به مقالات علمي —مقالات 1753 ژورنال— دانشگاه استنفورد
http://highwire.stanford.edu
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دسترسي به مقالات و متون علمي پايگاه ايالت متحده ي آمريکا
Proceeding of the National Academy of Sciences
http://www.pnas.org

بازگشت به “لینک های مفید و مرتبط با رشته کامپیوتر”